[Fic-Trans] Jealousy and Love {Chapter 6} (END)

Source: http://kanata48.wordpress.com/2013/06/25/jealousy-and-love-chapter-6-2842013-atsuminakojiyuu-and-mayuki/

Credit to:

Author: Kanata

Translator: hinachan

Editor: Takatsuko

Couples: Atsumina, Kojiyuu, Mayuki

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Fic-Trans] Jealousy and Love {Chapter 5 part 2}

Source: http://kanata48.wordpress.com/2013/06/25/jealousy-and-love-chapter-5-part-2-532013-atsuminakojiyuu-and-mayuki/

Credit to:

Author: Kanata

Translator: hinachan

Editor: Takatsuko

Couples: Atsumina, Kojiyuu, Mayuki

Tiếp tục đọc

[Fic-Trans] Jealousy and Love {Chapter 1}

Source: http://kanata48.wordpress.com/2013/06/25/jealousy-and-love-chapter-1-12182012-atsuminakojiyuu-and-mayuki/

Credit to:

Author: Kanata

Translator: hinachan

Editor: Takatsuko

Couples: Atsumina, Kojiyuu, Mayuki

 

Tên tôi là Takahashi Minami. Tôi là một idol. Bạn đã bao giờ nghe nói về AKB48 chưa? Vâng… Tôi là một thành viên của nhóm đó. Tôi là Captian của team A. Và Ace của team tôi là Maeda Atsuko. Tôi thực sự yêu cô ấy nhưng tôi không thể nói ra điều đó… Vì tôi không muốn mất đi cô ấy và tình bạn mà chúng tôi có.

Tiếp tục đọc