[Fic-Trans] Flying with you {Chapter 11}

Source: http://forum.jphip.com/index.php?topic=33056.40

Credit to:

Author: miayaka

Couples: Atsumina, Kojiyuu and others

…”MAEDA ATSUKO! Tớ yêu cầu cậu phải quay lại với tư cách là đội trưởng. Đây là lệnh!”…

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Fic-Trans] Flying with you {Chapter 10}

Source:  http://forum.jphip.com/index.php?topic=33056.40

Credit to:

Author: miayaka

Couples: Atsumina, Kojiyuu and others

Kojima Haruna lâm nguy! Acchan thoi thóp!

Tiếp tục đọc